Frågor & svar

Här kommer vi succesivt publicera relevanta frågor allt eftersom vi får frågan

 

GSM, 2G 3G, 4G, LTE Vad ska jag ha?

Alla nät har sin egen freqvens och där väljer man en förstärkare som passar till det nätet man vill förstärka.
Det viktiga är att kolla vilka förutsättningar man har för att förstärka dom respektive frekvenserna.

2G (GSM) har både samtal och data men då är datatrafiken endast GPRS och då väldigt långsam dataöverföring. Detta använder man oftast då man inte kan förstärka 3G.

3G är den frekvens man oftast vill förstärka då 3G då man både har samtal och datatrafik där.
Bra att känna till är att smartphones prioriterar 3G framför GSM.

4G (LTE) används endast till datatrafik i dagsläget men operatörerna jobbar på att lägga tal även här.

 

Kan jag mäta signalstyrkan?

Man kan mäta signalstyrkan med fina instrument och få en exakt bild av hur mottagningen är, dessa instrument brukar vara väldigt dyra.
Det vi kan göra som räcker väldigt långt är att använda oss av vår egna mobiltelefon.
Till smartphone finns det en mängd appar som löser detta men man klarar sig ok med bara stapeln i telefonen.
Viktigt är att veta vilket band man är på och då kan man i mobilen gå in i inställnings menyerna och låsa telefonen till det band man vill testa (GSM/3G) ofta så står telefonen i dualmode och det vill vi undvika när vi kollar täckningen.
Vi monterar alltid utomhusantennen så högt vi har möjlighet till så det är viktigt att vi tar mobiltelefonen till de platser där det är som högst för att hitta bästa möjliga signal.
Kom ihåg att mobiltelefonen uppdaterar sig väldigt långsamt så stå still på samma punkt i 30 – 60 sek för att vara säker.

Får jag högre strålning med en förstärkare?

Nej. Det är tvärtom då en mobiltelefon ökar sin uteffekt då den har dålig täckning så med en förstärkare så kommer din mobiltelefon stråla mindre. 

Längre batteritid?

Eftersom mottagningen för mobilsignalen i ert område blir bättre spenderar även er telefon mindre energi för att söka efter starka nätverk. På så sätt minimerar mobilsignals-repeaters mobilens utstrålning av elektromagnetism, vilket resulterar i att batteriet i telefonen räcker längre.

Tillstånd krävs det?

Ja. För att få använda en aktiv utrustning så krävs tillstånd från Post och Telestyrelsen samt medgivande från operatören.
Har man för avsikt att förstärka flera operatörers frekvenser så krävs det medgivande från alla.
Grundkraven från operatörerna för att godkänna en förstärkning av signalen är att det är en bandselektiv förstärkare.
Om du använder en passiv utrustning dvs. En yttre antenn med sladd direkt till din router så behövs ej tillstånd.
Det är brukarens ansvar att ansöka om tillstånd.

För information om vad PTS skriver om detta så se följ länken, här finns även kontaktuppgifter till alla operatörer.

http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radiotillstand/Ovriga-tillstand/Repeatrar/

Bandselektiv, wideband, dualband?

En bandselektiv förstärkare är en förstärkare som endast förstärker en operatör till motsats från en wideband förstärkare som förstärker ett helt band t.ex. alla operatörer på 3G.
Wideband förstärkare finns i något som heter dualband och då förstärker det 2 band samtidigt, t.ex. GSM och 3G.
Bandselektiva förstärkare är oftast väldigt mycket dyrare på grund av andra komponenter i förstärkarna.

Signallink levererar både bandselektiva och wideband förstärkare.