Hur fungerar det

Hur fungerar det att förstärka en mobilsignal!

Här skulle vi kunna skriva mycket tekniska termer men vi har valt att hålla oss till det vardagliga språket som alla förstår. För att få all tekninsk information så är ni välkommen att kontakta Signallink.
För att förstärka en mobilsignal så krävs det faktiskt att vi har någon signal som är möjlig att förstärka. Det vanligaste scenariot är att man oftast kan få en ok signal när man går ut och är högt belägen därav så monteras oftast utomhusantennerna på nocken på huset eller skorstenen för att ta emot bästa möjliga signal

Från utomhusantennen så drar man en kabel in till förstärkaren. Förstärkaren i sin tur matas med 220V.

Sedan vill vi ha en inomhusantenn för att sprida signalen i huset/lokalen och här finns det flera olika modeller antingen som man monterar direkt på förstärkaren eller så drar man en kabel mellan inomhusantenn och förstärkare för en bra placering.

1. Antennspröt som man sätter direkt på förstärkaren(rundstrålande)
2. Takantenn avsedd för takmontering men fungerar även på vägg(rundstrålande)
3. Panelantenn för väggmontage(riktad antenn)

Vilket antenn val man gör beror helt på hur lokalerna man vill ha signal i ser ut.
Utomhusantennen är egentligen det viktigaste i hela installationen då signalkvaliten till den avgör hur väl din utrustning kommer att fungera.

Bra signal in = Bra förstärkning.
Dålig signal in = Sämre förstärkning

Det är därför som det är väldigt svårt att bedömma hur väl utrustningen kommer att fungera i olika miljöer utan det blir från fall till fall.

Här kan ni se hur man installerar en repeater i 4 enkla steg, systemet levereras i ett komplett kit och är plug and play och mindre system kan enkelt installeras utan proffesionell hjälp.

STEG 1. Montera utomhusantenn på den punkt i erat hus som har bäst mottagning och så fri sikt som möjligt mot mobilmasten.

STEG 2. Montera repeatern och inomhusantennen i det område som du vill förbättra mobilsignalen.

STEG 3. Anslut alla kablar mellan antenner och repeatern

STEG 4. Sätt i strömmen till repeatern och njut av din förbättrade täckning. Systemet självjusterar sig för bästa förhållandena inom 30 sek efter repeatern startat.